به گزارش صالحین:

جمعی از مسئولین شهرستان صحنه از طرح هجرت 3 مدارس در حال انجام بازدید کردند

به گزارش صالحین،
در طرح هجرت ۳ عملیات بهسازی و رنگ آمیزی مدارس هدف انجام می شود.

طرح هجرت در راستای کسب مهارت و تجربه و همچنین غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان درفصل تابستان اجرا می شود.

مهمترین هدف از اجرای طرح هجرت را تقویت روحیه اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری، تمرین مهارت های زندگی و کسب تجربه است.