به گزارش صالحین:
به گزارش صالحین : مراسم سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی در مجتمع امام حسن مجتبی (ع) شهر صحنه برگزار شد.

به گزارش صالحین، مراسم سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی در مجتمع امام حسن مجتبی (ع) شهر صحنه برگزار شد.