به گزارش صالحین:

نشست صمیمی وزیر ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ و هنر رسانه در صحنه برگزار شد
پایگاه خبری صالحین: نشست صمیمی وزیر ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ و هنر رسانه شهرستانهای شرق استان کرمانشاه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه برگزار شد.

به گزارش صالحین، نشست صمیمی وزیر ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ و هنر رسانه شهرستانهای شرق استان کرمانشاه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه برگزار شد.