به گزارش صالحین:

کتاب تبیین فرآیند تحقق انقلاب اسلامی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) -حجت الاسلام ثقفی – ویژه مربیان بصیرتی

در اندیشه رهبر معظم انقلاب نیل به اهداف انقلاب اسلامی، فرایندی پنج مرحله ای دارد که تاکنون توانسته ایم دو مرحله از آن را پشت سر بگذاریم. این مراحل پنجگانه عبارتند از: ۱- انقلاب اسلامی ۲- نظام اسلامی ۳- دولت اسلامی ۴- جامعه اسلامی و ۵- تمدن اسلامی. از ویژگی های این فرایند طولانی و […]

در اندیشه رهبر معظم انقلاب نیل به اهداف انقلاب اسلامی، فرایندی پنج مرحله ای دارد که تاکنون توانسته ایم دو مرحله از آن را پشت سر بگذاریم. این مراحل پنجگانه عبارتند از:
۱- انقلاب اسلامی
۲- نظام اسلامی
۳- دولت اسلامی
۴- جامعه اسلامی و
۵- تمدن اسلامی.
از ویژگی های این فرایند طولانی و دشوار، منطقی و مستمر بودن و پویایی و پیش روندگی آن می باشد. ما هم اکنون در مرحله دولت اسلامی هستیم. هدف و مقصود کتاب حاضر تبیین این زنجیره از منظر رهبر معظم انقلاب و تبیین مرحله دولت اسلامی و الزامات آن می باشد. بخش های گوناگون این نوشتار عبارتند از: مراحل تحقق انقلاب اسلامی،
*موانع تحقق فرآیندهای انقلاب اسلامی،
*چگونگی شکل گیری دولت اسلامی،
*اولویت شکل گیری دولت اسلامی بر جامعه اسلامی،
*کشور اسلامی و موانع آن،
*چگونگی شکل گیری تمدن اسلامی،
*موانع شکل گیری دولت اسلامی و ابعاد تحقق دولت اسلامی می باشد.
-کتاب حاضر حاصل سخنرانی حجت الاسلام علی ثقفی مسئول مرکز مطالعات شهید بهشتی و نهاد فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در نشست علمی هم اندیشی مدرسان کشوری بصیرت انقلابی شجره طیبه صالحین می باشد.