به گزارش صالحین:

فریاد مرگ بر آمریکا در صحنه طنین انداز شد
پایگاه خبری صالحین : مردم ولایتمدار شهرستان صحنه بعد از اقامه نماز جمعه در در راهپمیایی ضد آمریکایی شرکت کردند.

به گزارش صالحین، مردم ولایتمدار شهرستان صحنه بعد از اقامه نماز جمعه در در راهپمیایی ضد آمریکایی شرکت کردند.