به گزارش صالحین:

بازارچه دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی رضوان شهر صحنه برگزار شد
پایگاه خبری صالحین : بازارچه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان نمونه دولتی رضوان با حضور مربیان اموزشی برگزار شد.

به گزارش صالحین،