به گزارش صالحین:

به گزارش صالحین، مردم ولایتمدار شهرستان صحنه بعد از اقامه نماز جمعه در در راهپمیایی ضد آمریکایی شرکت کردند.