به گزارش صالحین:

به گزارش صالحین،  صائب مدرسی  با اشاره به آمار امداد رسانی نورزی اورژانس استان کرمانشاه گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا پایان روز ۱۳ فروردین در مجموع ۵۱۶۰ بیمار اورژانسی به بیمارستان های استان کرمانشاه مراجعه کردند.

وی افزود: از این تعداد ۶۱۸ نفر در بخش عادی این بیمارستان ها و ۱۳۳ نفر در بخش ویژه بستری شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه، تعداد مصدومین تصادفی را ۷۵ نفر و بیماران غیرتصادفی را ۱۵۵ نفر اعلام کرد و گفت: همچنین ۱۹ بیمار در انتظار تخت ویژه به سر می برند.