به گزارش صالحین:

به گزارش صالحین،شهید عبدالحمید قاضی در مردادماه در۱۳۳۹ در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. ایشان بعد از گذراندن مقاطع ابتدایی و دبیرستان، در آزمون کنکور شرکت کرد و در رشته ی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبول شد.
در همین سالها بود که شهید قاضی تصمیم گرفت علاوه بر سنگر تحصیل وارد سنگر مبارزه علیه کفر هم به شود.در سالهای اولیه جنگ بود که به فرماندهی سپاه شهر پاوه منصوب شد ودر کنار بزرگانی همچون شهید همت قرار گرفت.
ایشان در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۶۴ همراه با تیم پزشکی در حال مداوای مجروحان در اورژانس خط مقدم بود، که به فیض شهادت نائل آمدند.