به گزارش صالحین:

به گزارش صالحین، شهرستان صحنه با داشتن طبیعت زیبا و بکر در فصول مختلف سال بویژه فصل بهار همیشه مورد توجه طبیعت گردان بوده است.