یک سایت وب سایت صالحین  دیگر

دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان معاون با هزینه ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید

به گزارش صالحین:

 

به گزارش صالحین،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه گفت : با توجه به اقدامات در حال انجام در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه و در راستای دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، دستگاه اکسیژن ساز این مرکز با هزینه ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

دکتر احسان مهری در گفتگو با صالحین، عنوان کرد : با توجه به اقدامات در حال انجام در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه و در راستای دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، دستگاه اکسیژن ساز این مرکز با هزینه ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

 

وی در ادامه با اشاره به پیگیری ها و اقدامات در حال انجام در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به بیماران، از تحقق پروژه های در حال اتمام مرکز در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد : از جمله این پروژه ها، دستگاه مولد اکسیژن به ظرفیت ۱۴.۵ متر مکعب در ساعت می باشد که این مهم با پیگیری های مکرر و حمایت مستمر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، با هزینه ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال به منظور خرید دستگاه و ساخت اتاقک و لوله های انتقال به بهره برداری رسید.

 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه  این اقدام را موجب بهبود خلوص و فشار اکسیژن در کل بخش ها، آی سی یو ها و اتاق های عمل عنوان و تصریح کرد :اکسیژن رسانی به بیمار در بخش های ویژه،  اتاق های عمل بیمارستان و تخت های بستری با خلوص و فشار مشخص اهمیت زیادی دارد و کاهش فشار یا خلوص اکسیژن، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار شده و از سویی حذف کپسول های اکسیژن بر بالین بیمار باعث افزایش ایمنی بیماران می گردد.