به گزارش صالحین:

به گزارش صالحین، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان صحنه با حضور جمعی از مسئولین ادارات برگزار گردید.

 

 

درابتدا نورالدین فرزادی پورضمن تبریک بمناسبت اعیاد شعبانیه ،وخوش آمد گویی خدمت خانم خوانسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه وهمراهان ایشان حاضرین درجلسه عنوان کرد
وی ادامه داد : ما برای ساختن ایرانی اسلامی آبادوسرافزار باید فرزندان خودمان را آماده ومهیا کنیم که کتاب وکتابخوانی مهمترین ابزار این کار است، وبنده وتمامی مسئولین شهرستان تمامی توان وقدرت خود را در این مورد بکار خواهیم گرفت

ودر پایان جلسه از طرف مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه از زحمات فرماندار،شهردار ،اعضاء شورای شهر،مدیریت وکارکنان کتابخانه های شهرستان صحنه تقدیر وتشکر گردید.