به گزارش صالحین:

نشست مشترک مدیر کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه با فرماندار و هیئتهای ورزشی صحنه برگزار شد
مطلع الفجر: نشست مشترک مدیر کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه با فرماندار و هیئتهای ورزشی وسازمان های مردم نهادشهرستان صحنه برگزار شد

به گزارش مطلع الفجر به نقل ازصالحین، نشست مشترک مدیر کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه با فرماندار و هیئتهای ورزشی وسازمان های مردم نهادشهرستان صحنه برگزار شد.

در این جلسه مدیر کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه عنوان کرد : باید با استفاده از مدیریت مشارکتی در ادامه سال بتوانیم باعث رشد و توسعه ورزش استان باشیم.

وی اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان استان به لحاظ زیر ساختهای موجود توفیقات بسیاری در عرصه های ورزشی و حوزه جوانان کسب کرده است و تاکید نمود ظرفیت استان کرمانشاه و بویژه شهرستان صحنه می طلبد که با اهتمام و تلاش نسبت به تداوم این افتخارات ادامه داده و مسیر پیشرفت ورزش و جوانان استان را قوت بخشید.

وی ابراز امید واری کرد حضور همکاران با قبول مسئولیت و تعهد کاری در طول سالهای خدمت باید به گونه ای باشد که جامعه شاهد تحول و پیشرفت در اداره کل ورزش و جوانان را احساس نمایند.

در ادامه فرماندار شهرستان صحنه با بیان اینکه شهرستان صحنه دارای ظرفیت بسیار بالای ورزشی می باشد تصریح کرد : این شهرستان در زمینه ورزشی دارای استعدادهای بالایی است که نیاز به توجه ویژه دارد.

وی در ادامه اهمیت به ورزشهای همگانی را اولویت کار اداره ورزش و جوانان شهرستان دانست و افزود: توسعه ورزش نیازمند حمایت جدی و همکاری همه دستگاههای اجرایی است.

نورالدین فرزادی پور در پایان گفت : این شهرستان در حد و توانایی مالی که دارد از ورزش حمایت کرده و در آینده نیز این شیوه ادامه خواهد داد.